Keith Harings flyktige inngripen på Berlinmuren

Mandag 11. november 09.47 GMT


Keith Harings flyktige inngripen på Berlinmuren


Når Charlie Checkpoint Museum han tilkalte Keith Haring i 1986, el Berlinmuren Han hadde delt denne tyske byen i flere tiår.

Fra den vestlige siden kunstnere laget pints og graffiti.

Dermed trosset de vaktene i Øst-Berlin som voktet deres side av muren.

Dette ble en handling av symbolsk protest mot det muren representerte i byen.

I denne sammenhengen var det at Charlie Checkpoint Museum, den mest beryktede grenseovergangen i byen, bestemte seg for å invitere den amerikanske artisten Keith Haring.

Et veggmaleri på bare en dag

Keith Haring reiste gjennom Europa, og Rainer Hildebrandt, museets direktør, inviterte ham til å gripe inn i muren.

Gjennom en natt malte museumsarbeidere 100 meter vegg i gult.

Dagen etter, på en seks timers dag, malte Keith Haring en serie sammenflettede figurer i rødt og svart og gjengi fargene på det tyske flagget.

Både museet og media i Vest- og Øst-Tyskland ga kunstnerens arbeid stor omtale.

Keith Haring holdt intervjuer, dokumenterte arbeidsprosessen og holdt en pressekonferanse, med fokus på en positiv enhetsmelding.

Grå maling over farger

Dagen etter at Haring var ferdig med veggmaleriet, syntes store seksjoner dekket med grå maling.

Dette var muligens En politisk protest fra lokale artister.

For de ville se Harings intervensjon og tale som en frivolisering av dens årsaker.

På kort tid ble Keith Harings streker dekket av de forskjellige lagene som kjennetegner graffitis forstyrrelse.

Denne mutabiliteten av slag og plakater på pålegg som representerte Berlinmuren ville fortsette til 9 november 1989.

Dato for at Øst-Berlin erklærte at det ville tillate borgernes gratis transport.

Og der berlinerne begynte å rive den muren med så mange historier og så mange spor til deres ære.
Du kan også gjerne:

Graffiti laget med droner, teknologien som revolusjonerer Street Art

Leni Riefenstahl, filmskaperen og regissøren som erobret Hitler

Motstandens bilde: Kunst i sosiale bevegelser