Opprinnelsen til museer: En intim samling av historier

Torsdag 24. oktober 13.11 GMT


Opprinnelsen til museer: En intim samling av historier


Museene er dedikert til utstilling, forskning, bevaring og formidling av gjenstander hvis verdi er relevant på en eller annen måte for samfunnet.

De er først delt inn i tre grener: Kunst, naturvitenskap og arkeologi.

Men hver gang de diversifiserer, er de for tiden de historiske, naturlige, vitenskapelige og tekniske, de som er dedikert til karakterer eller til en bestemt artikkel, blant andre.

Også med dem startet de arkitektoniske prosjekter bemerkelsesverdig at de var ad hoc med interiøret.

Og litt etter litt ble de en viktig del av turistveiene.

Museer ble født fordi samlingene krevde større rekkevidde i samfunnet.

De ønsket velkommen til bevissthet om så vel som utdannelsesmessige formål.

La historisk gjenoppretting Det ble viktig å vite hvor vi kom fra og hvor vi skal.

Hvert element er et ubestridelig bevis på menneskets eksistens og varierte sider.

Selv ved forskjellige anledninger ble et verk, stykke eller struktur et gjenstand for tilbedelse.

Hos dem forventes popularisering og utbredelse av kunnskap.

Og på denne måten beriker hvert folks kultur.

Kort omvisning av fremveksten av museer

 

Mennesket av natur og gjennom historien har vært viet til samlingen.

Dette utviklet seg over tid og resulterte i innsamling, Det er roten til museer.

Etymologisk kommer ordet fra det greske museion, som var et nettsted dedikert til muses og inspirerende guddommelighet.

Menneskeheten oppdaget snart kulturvarer eller gjenstander som grunnleggende for å forstå fortiden og skimte fremtiden.

Et av de første innhegningene av denne typen oppsto i Alexandria rundt 280 a. C. ble betraktet som et forskningssenter og utvalg av forskjellige stykker.

Babylon gjorde det samme ved å utvise krigssko, mens Egypt tok de første skritt for å samle faraoers materielle egenskaper som forberedelse til den andre verden.

Hellas var den første som viste i templene forskjellige tilbehør til innbyggerne generelt.

Roma hyllet krigen ved å presentere friluftsverktøy som ble brukt i slaget.

Med uroligheten av religionen kom også sammenstillingen av viktige ting for kirken. 

Under korstogene var plyndringen en del av hamstring av forskjellige land.

Renessanse, en oppblomstring

 

Det var i renessansen at samlingen ble vanlig, det er i det øyeblikket de begynner å bli didaktisk, pedagogisk og vitenskapelig.

Det var også i denne perioden at de formelt fikk navnet museer.

Italia var en sterk driver av alle slags forestillinger, mens Frankrike viste sine kongelige samlinger til utmerkede besøkende.

Til å begynne med ble bare borgerskapet introdusert i denne verden, senere vil private eller offentlige innhegninger bli gitt for formålet om et felles gode.

El oppmuntring til ulike kunst Det var nøkkelen til veksten av dem.

De første som dukket opp var British Museum i (1759), Hermitage (1764), Vatikanet (1782) og Louvre (1793).

Resten er historie. Nå kunne vi ikke tenke noe nettsted uten deres tilstedeværelse. 

 

Du kan også gjerne: 

Mexico og Japan: To ekstraordinære museer dedikert til leker

3-kuriositeter av de viktigste museene i verden