CA Proyección SA de CV, עם כתובת ב אמסטרדם רחוב 124 dispatch 
302, Hipódromo de la Condesa מושבה, 

מקסיקו סיטי, העירייה Cuauhtémoc, cp 07170, מחוז הפדרלי, 
מקסיקו, ישתמש בנתונים האישיים שלך שנאספו ל: 

1.- אנחנו לא אוספים מידע אישי. 

לקבלת מידע נוסף על הטיפול ועל זכויות זה 
יכול לטעון, אתה יכול לכתוב info@fahrenheitmagazine.com  
עם המילה הודעה של הפרטיות בנושא ההודעה. 

כדי ליצור קשר עם העיתונות ואת כיוון העריכה הם יכולים לכתוב 
magaly_leon@hotmail.com

ליחסים מסחריים ומנהליים 
ruben@me.com