CA Proyección SA de CV, עם כתובת ב אמסטרדם רחוב 124 dispatch
302, Hipódromo de la Condesa מושבה,

מקסיקו סיטי, העירייה Cuauhtémoc, cp 07170, מחוז הפדרלי,
מקסיקו, ישתמש בנתונים האישיים שלך שנאספו ל:

1.- אנחנו לא אוספים מידע אישי.

לקבלת מידע נוסף על הטיפול ועל זכויות זה
יכול לטעון, אתה יכול לכתוב info@fahrenheitmagazine.com
עם המילה הודעה של הפרטיות בנושא ההודעה.

כדי ליצור קשר עם העיתונות ואת כיוון העריכה הם יכולים לכתוב
magaly_leon@hotmail.com

ליחסים מסחריים ומנהליים
ruben@me.com