Bengsttonin tavoitteena on saada elämään se, mitä aikaisemmin ei pidetty mahdottomana.