Σχεδιάστε όπως οι Ιάπωνες τεχνίτες με αυτόν τον δωρεάν οδηγό online

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου, 22.52 GMT


Σχεδιάστε όπως οι Ιάπωνες τεχνίτες με αυτόν τον δωρεάν οδηγό online


Ονομασμένο Hamonshū, χωρίζεται σε τρεις τόμους cσε εικονογραφήσεις του Yuzan, που αντιπροσωπεύει το ύφος Nihonga (που σημαίνει ιαπωνική ζωγραφική), μια αισθητική που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιόδου Meiji. Χαρακτηρίζεται από μονόχρωμη και συνήθως έχει ως καμβά την παραδοσιακή χαρτί χαρτιού.

Μπορείτε να το κατεβάσετε εντελώς και δωρεάν μέσω της εικονικής βιβλιοθήκης του Αρχείου Internet.