Μινιμαλισμός στο ψηφιακό χαρτί από τον εικονογράφο Eiko Ojala

Τετάρτη 17 Απριλίου 19.02 GMT


Μινιμαλισμός στο ψηφιακό χαρτί από τον εικονογράφο Eiko Ojala


Ο εικονογράφος Eiko Ojala μας δείχνει το δρόμο προς την καρδιά μας με τα πιο απλά στοιχεία. Θα μπορούσατε να περιγράψετε το έργο σας ως μινιμαλιστικό, που αποτελείται από φύλλα σαν να Πρόκειται για χαρτί και ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς.

Το δημιουργικό με βάση μεταξύ Την Εσθονία και τη Νέα Ζηλανδία Αρχίστε τη διαδικασία δημιουργίας με το χέρι και καταναλώστε την ψηφιακά.