Εννοιολογική και παραμορφωμένη τέχνη σε κλασσικό στυλ από τον Igor Gusev

Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 15.01 GMT


Εννοιολογική και παραμορφωμένη τέχνη σε κλασσικό στυλ από τον Igor Gusev